ABOUT

วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) TH

ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา ในราคาเป็นธรรมไม่เป็นภาระต่อลูกค้า

นำเสนอบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของลูกค้า

นำเสนอการบริการ ตรงตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

มุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เพื่อความยั่งยืนในการเป็นคู่ค้าร่วมกัน

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

ขยายสาขาเพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้า

สร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ที่จะหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่รับมอบหมายจากลูกค้า

มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่บรรทุกสินค้าเกินน้ำหนัก และมีนโยบายต่อต้านยาเสพติดที่ชัดเจน

About Us

บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด (I.T. Transport.Co.,Ltd) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการธุรกิจการขนส่งสินค้ามานานกว่า 10 ปี บริษัทเรารับขนส่งสินค้าทั่วไป ทั้งจากบุคคลธรรมดาจนไปถึงผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าต่างๆ ส่งไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด. ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก โดยมีคลังเก็บและกระจายสินค้าหลักตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ในบริเวณอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยประสิทธิภาพของบุคคลากร และ การจัดการบริหารการส่งสินค้าที่เป็นระบบของเรา จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพระดับมาตราฐานสากล จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัท ไอที ทรานสปอร์ต ที่มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ไอที และ เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ทางบริษัทมีมาตราการความปลอดภัยของสินค้าสูงมาก อีกทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา และความรวดเร็วในการส่งอย่างยิ่งยวด ลูกค้าสามารถตรวจสอบติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24ชม.ผ่านทางเวปไซท์ของบริษัท นอกจากนี้รถบรรทุกขนส่งสินค้าทุกคันของเรา ยังมีการนำระบบติดตามรถยนต์ หรือ GPS Tracking มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ลูกค้า และ ผู้ดูแลของเราสามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้งานของรถขนส่งสินค้าได้อย่างละเอียด ด้วยระบบและความใส่ใจทั้งหมดที่ทาง I.T. Transport มอบให้กับลูกค้า บริษัทเราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศ ให้เป็นผู้ขนส่งสินค้าตลอดมา