เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด (I.T. Transport.Co.,Ltd) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการธุรกิจการขนส่งสินค้ามานานกว่า 10 ปี บริษัทเรารับขนส่งสินค้าทั่วไป ทั้งจากบุคคลธรรมดาจนไปถึงผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าต่างๆ ส่งไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด. ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ...

เพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา

We Carry, We Care – IT Transport