• บริการส่งสินค้า พัศดุ ส่งด่วน ปลอดภัย 100%

  บริษัทขนส่งสินค้า ITTRANSPORT

 • บริการส่งสินค้า พัศดุ ส่งด่วน ปลอดภัย 100%

  02-1911101-4
  089-649-1111
  089-609-1111

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด

 
บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด (I.T. Transport.Co.,Ltd) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการธุรกิจบริการส่งสินค้ามานานกว่า 10 ปี บริษัทเรารับขนส่งสินค้าทั่วไป ทั้งจากบุคคลธรรมดาจนไปถึงผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าต่างๆ ส่งไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด. ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
โดยมีคลังเก็บและกระจายสินค้าหลักตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ในบริเวณอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยประสิทธิภาพของบุคคลากร และ การจัดการบริหารการส่งสินค้าที่เป็นระบบของเรา จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพระดับมาตราฐานสากล
 
Read more
วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission)
 
 1. ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา ในราคาเป็นธรรมไม่เป็นภาระต่อลูกค้า
 2. นำเสนอบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของลูกค้า
 3. นำเสนอการบริการ ตรงตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
 4. มุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เพื่อความยั่งยืนในการเป็นคู่ค้าร่วมกัน
 5. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
 6. ขยายสาขาเพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้า
 7. สร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ที่จะหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 8. ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่รับมอบหมายจากลูกค้า
 9. มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่บรรทุกสินค้าเกินน้ำหนัก และมีนโยบายต่อต้านยาเสพติดที่ชัดเจน
 
Read more
 

บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด (I.T TRANSPORT.CO.,LTD)

บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด (I.T. Transport.Co.,Ltd) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการธุรกิจการขนส่งสินค้ามานานกว่า 10 ปี บริษัทเรารับขนส่งสินค้าทั่วไป ทั้งจากบุคคลธรรมดาจนไปถึงผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าต่างๆ ส่งไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด. ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

โดยมีคลังเก็บและกระจายสินค้าหลักตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ในบริเวณอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยประสิทธิภาพของบุคคลากร และ การจัดการบริหารการส่งสินค้าที่เป็นระบบของเรา จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพระดับมาตราฐานสากล

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัท ไอที ทรานสปอร์ต ที่มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ไอที และ เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ทางบริษัทมีมาตราการความปลอดภัยของสินค้าสูงมาก อีกทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา และความรวดเร็วในการส่งอย่างยิ่งยวด ลูกค้าสามารถตรวจสอบติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24ชม.ผ่านทางเวปไซท์ของบริษัท นอกจากนี้รถบรรทุกขนส่งสินค้าทุกคันของเรา ยังมีการนำระบบติดตามรถยนต์ หรือ GPS Tracking มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ลูกค้า และ ผู้ดูแลของเราสามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้งานของรถขนส่งสินค้าได้อย่างละเอียด ด้วยระบบและความใส่ใจทั้งหมดที่ทาง I.T. Transport มอบให้กับลูกค้า บริษัทเราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศ ให้เป็นผู้ขนส่งสินค้าตลอดมา

                       ตรวจสอบสถานะสินค้า

ประเภทสินค้าที่บริการขนส่ง

 • บริการขนส่งสินค้า พัสดุ สินค้า ทุกชนิด ที่มีการบรรจุอย่างมิดชิด เป็นหีบห่อ หรือ แพ็คเป็นกล่องเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค, เครื่องมือทางการแพทย์, อุปกรณ์ออฟฟิศ, อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ฯลฯ
 • บริการขนส่งสินค้า ขนาดของสินค้าสามารถส่งได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดใหญ่ เช่นขนาด 1 เมตร x 2 เมตร x 2 เมตร (ถ้าพัศดุมีขนาดใหญ่มาก กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดกับพนักงานของเราก่อน)
 • บริการขนส่งสินค้า หากว่าสินค้าไม่สามารถบรรจุ แพ็ค หรือ ทำให้เป็นลักษณะหีบห่อ หรือเป็นกล่องได้ โปรดติดต่อเจ้าพนักงาน
 •  บริการขนส่งสินค้า ทางบริษัทไม่จัดส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด, สารเคมี, วัตถุไวไฟ รวมทั้งสินค้าที่อาจทำให้เกิดอันตรายในระหว่างการเดินทางขนส่ง ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้ขับรถส่งสินค้า หรือบุคคลที่สาม